Billige fagforeninger ✓
Få juridisk hjælp

Vi tager forbehold for fejl i priser og information - oversigten skal ses som vejledende

Fagforening

Fagforeninger er til for at skabe de bedste vilkår for den ansatte medarbejder på arbejdsmarkedet, hvad end det er indenfor butiksansættelse, lærere, sygeplejeske, selvstændige eller ufaglærte. Den ansattes interesser er ofte forbundet med lønforhandling, uddannelse og arbejdsforhold på den pågældende arbejdsplads. Inden for disse områder kommer fagforeningen dig til gode, ved at skabe de mest optimale forhold for de ansatte medarbejdere, hvor dialogen ofte tages af fagforeningen så du slipper for denne eventuelle konflikt. Det er meget almindeligt at fagforeninger agerer indenfor en bestemt branche og det kan derfor være en god idé at se på hvilke fagforeninger der er at vælge imellem. Der findes fagforeninger som også tilbyder billige A-kasser under ét til en samlet billigere pris så du kan spare nogle penge ved at få et godt tilbud. Nedenfor har vi i fagforeningsoversigten samlet nogle af de fagforbund som du kan tilmelde dig, så du som en nødvendighed kan få bistand ved aktuelle problematiske situationer på din arbejdsplads. Find en fagforening til den rigtige pris som kan hjælpe dig når du har brug for det. Du kan se oversigten nedenfor i hvis vi selv skal sige det den bedste sammenligning. Du kan også sagtens tilmelde dig en forening uden A-kasse.

Ordende og betegnelserne: fagforbund og fagforening bruges mest almindeligt som det samme, men et fagforbund er en større landsdækkende organisation, mens fagforeningerne er mindre, lokale foreninger/afdelinger. Det er ikke vedtaget ved lov, at man skal være medlem af en fagforening og dette kan naturligvis bestemmes af den enkelte person. Det er dog anbefales værdigt, at man tilmelder sig hvis man arbejder inden for områder med stor medarbejderudskiftning eller ustabile rammer. Er man sådan et sted bør man naturligvis også være medlem af en billig A-kasse som kan give én økonomisk støtte, hvis man mister sit job. Fagforeningerne kom til Danmark i takt med, at små sammenslutninger i lokalsamfundet rundt om i Danmark slog sig sammen for at håndhæve regler for arbejdspladsen – senere har dette udviklet sig til store landsdækkende organisationer der alene har til formål, at håndhæve og retfærdiggøre sager for medarbejdere.

Billig fagforening – bliv medlem i dag!

Når du melder dig ind i en fagforening får du bl.a. sikkerhed, tryghed og hjælp hvis der opstår problemer på din arbejdsplads hvor du har brug for juridisk bistand. En fagforening vil i de tilfælde hjælpe dig ved situationer som f.eks. ansættelse, sygdom, pension, barsel, opsigelse og mulige retssager med din arbejdsgiver. Hjælpen vil du få af fagforeningens specialister: Advokater, sagsbehandlere og jurister. Du kan altid få hjælp i din fagforening i form af rådgivning og vejledning. Du kan blive medlem uanset erhverv også som både ufaglært og faglært. At være medlem af en fagforening vil altså ikke sikre dig økonomisk, men kun ved den rette juridiske vejledning som vil hjælpe dig som medlem. Der kan opstå problemer på en arbejdsplads som f.eks. ved fyring eller ved uretfærdige behandlinger af ledere eller chefer. Du kan dog kun få juridisk hjælp fra fagforeningen hvis du er medlem inden du har brug for støtten - så det kan godt svare sig at få fagforeningen med når man vælger A-kasse. Skal du også vælge en A-kasse i dag? Så kan du se mere på vores forside hvor vi har samlet en stor oversigt over nogle af de populæreste A-kasser der vælges i Danmark i øjeblikket. Her findes også både faglige og tværfaglige arbejdsløshedskasser som kan hjælpe dig rent økonomisk ved fyring. Der gælder specifikke regler for udbetalingen af dagpenge som du kan finde svar på her på siden. Normalt forholder det sig, at du skal have været medlem et år før, at du kan få udbetalt penge.

Fagforeningers fokus for den individuelle

Skulle du havne alene i en situation hvor du mener din arbejdsgiver ikke overholder de gældende regler eller krav vedrørende din ansættelse, så kan du med en fagforening i ryggen få juridisk bistand og rådgivning f.eks. i forbindelse med aftrædelse eller en evt. ansættelse og kontraktforhandling. Samtidig tilbyder mange fagforeninger, kurser og rådgivning til videreudvikling indenfor dit erhvervsområde så du evt. selv kan tage dialogen med din arbejdsgiver. Dette gør de uanset din branche, offentligt ansat, privat ansat eller ung og studerende. Som studerende kan du ofte få medlemskab af en fagforening gratis. Fagforeningen ved ofte også hvordan du bør være stillet rent lønningsmæssigt i forhold til din stilling på arbejdspladsen. På Danmarks statistik kan du se de almindelige lønsatser for de aktuelle brancher. Klik her for at se lønindekset på dst.dk

Langt de fleste fagforbund og foreninger i Danmark har fokus på det enkelte branche. Man kalder disse forbund for brancheorienterede og agerer inden for et specifikt fagområde som deres speciale. Der findes dog også gule fagforeninger som står væk fra de større sammenslutninger inden for de danske grænser. Af forskellige fagspecifikke forbund er blandt andet Lederne som har fokus på ansatte inden for ledelse, mens DANA og ASE har fokus på selvstændige erhvervsdrivende.

Er en billig fagforening dårligere end en dyr fagforening?

Slet, slet ikke. Dette spørgsmål kan vi ganske nemt svare NEJ til! Du skal derimod blot se på, hvilken branche som fagforeningen har som deres spidskompetence, heraf vil de kunne bidrage med bedst mulige bistand i tilfælde af, at du har brug for professionel hjælp. Der er dog slet ingen sammenhæng (nødvendigvis) mellem prisen på dit medlemskab og den hjælp og værdi du vil kunne drage nytte af. Det er nemlig ofte sådan, at uanset, hvilken branche du er i, så gælder de samme ansættelsesvilkår og det er naturligvis noget som forbundet er specialister i. Så fra vores synsvinkel kan du naturligvis sagtens vælge det billigste medlemskab og stadigvæk få stor effekt ved opstående situationer på dit arbejde. Priserne varierer en smule, men overodnet set er der tale om måske under 100 kroner om måneden i kontingent. Det er virkeligt billigt for en fagforening som vil stå dig meget stærkt ved problemer. Du kan derudover sagtens indhente en stor besparelse, hvis du vælger at samle A-kasse og fagforening under ét uden at det heller har betydning for udbetalingen af dagpenge i tilfælde af ledighed.

Hvor kan en billig fagforening hjælpe dig?

Som tidligere nævnt af vores artikel her kan en fagforening hjælpe dig på ganske mange punkter når du er i problemer med din arbejdsgiver. Det kan sagtens betale sig at forhører sig om rettigheder og forhold ved ansættelse og du kan med fordel lade din kontaktperson gennemgå din ansættelseskontrakt inden, at du skriver under eller ved ny stilling sende både den gamle og den nye ansættelseskontrakt for, at du undgår at vilkår bliver ændret i denne proces. Nedenfor har vi listet et par af de områder som din fagforening kan hjælpe dig med.

Nogle af de punkter hvor fagforeningen kan hjælpe dig

 • Løn, lønforhøjelse, lønudbetaling og provision
 • Én af de vigtigste, hvis ikke det vigtigste område er din løn. Hvad er jeg værd? – det spørger mange sig selv. Lønnen er nok én af de væsentligste grundende til, at du står tidligt op hver morgen? Derfor vil du sikkert gerne have mest muligt ud af de timer som du lægger på arbejdspladsen. Din fagforening vil i dette tilfælde kunne hjælpe dig med rådgivning i forhold til om du underbetales, lider tab af manglende provision, burde få tillæg ved helligdag, natarbejde eller overarbejde. Lønforhandling er for nogle en svær disciplin og mange tør ikke tage samtalen med chefen. Det vigtigste når man går til lønforhandling er sin forberedelse og fremlæggelse da det i bund og grund handler om, at sælge sig selv, så du klart og tydeligt kan fremlægge hvorfor du skal have mere i løn. Er du uforberedt eller kommer med kække kommentarer i hverdagen til chefen giver det som regel ikke pote.

 • Opsigelse eller fyring
 • Inden, at du lægger din opsigelse kan det være en god idé, at rådføre sig så du undgår situationer hvor din arbejdsgiver kan sætte dig i klemme, eller udnytte situationer til din ulempe. Det kan også være, at årsagen til fyring ikke har noget reelt belæg eller, at den ikke har været retfærdig. Her vil fagforeningen kunne hjælpe dig og evt. stille et erstatningskrav overfor din arbejdsgiver.

 • Arbejdstider
 • Arbejdstider som overarbejde eller arbejde om natten kræver som regel tillæg eller særlige aftaler. Arbejder du f.eks. på tider som er urimelige eller har alt for korte pauser i løbet af din arbejdsdag kan foreningen hjælpe dig så både du og din arbejdsgiver bliver tilfreds. Ofte skal der gives en passende varsel i god tid og altså ikke dagen forinden forøgede arbejdstimer.

 • Arbejdsulykke eller arbejdsskade
 • Noget af de frygtelige der kan ske er desværre skader påført på arbejdspladsen. Det kan være utroligt svært og omkostningsforbundet for arbejdspladsen og dig selv, hvis dette især giver dig varige men. Dog skal en arbejdsplads have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Herunder gælder erstatningsansvarslovens §4 som du kan læse mere om her. Klik her for at gå til www.erstatningsnaevnet.dk

 • Sygdom, barsel, strejke og ferie
 • Som ansat har du ret til ferie, barsel og sygdom i Danmark og du skal derfor ikke frygte, at du med stor risiko kan miste dit job alene på grund af disse årsager. Der gælder stramme regler for dette og du kan ved sådanne situationer forhøre dig hos din rådgiver og få den rigtige information.

  Jobtrivsel

  Som et led i gode rammer for din ansættelse, skal man naturligvis også føle sig tilpas og velkommen på arbejdspladsen og ikke manglende lyst til, at gå på arbejde og her vil din fagforening ofte kunne bidrage med hjælp til at håndtere konflikter og hjælp til selvhjælp så du kan komme videre og få en bedre og mere overskueligt hverdag. Ofte får fagforeningerne flere spørgsmål og henvendelser vedrørende egne forhold på arbejdspladsen end egentlige konflikter som kræver juridisk støtte. Derfor kender de alt til dine problemer og står klar til, at føre dig igennem en evt. svær tid på jobbet. Måske mangler du også at få arbejdsglæden tilbage og trænger til nye udfordringer.

  Tegn på at man ikke trives på jobbet skyldes blandt andet følgende af årsager

 • Stress – pas på dit stressniveau og husk, at stoppe op og holde en pause en gang imellem. Tegn på for højt stressniveau er blandt andet at man glemmer ting, orker ikke at være social, bliver aggressiv, dårlig nattesøvn og uro i kroppen.

 • Mobning – mobbes du på arbejdspladsen bør du tale med din chef eller dem der generer dig, da det ofte kan løse situationen. Bliver du mobbet eller chikaneret racistisk eller seksuelt af din arbejdsgiver gælder helt andre regler som kan have alvorlige konsekvenser for din arbejdsgiver og arbejdspladsen. Forhør dig ved den aktuelle situation hos din rådgiver.

 • Kommunikation og konflikthåndtering – Føler du, at du ofte har svært ved at få noget sagt? Og at din profil på arbejdspladsen ikke har nogen stor betydning? Så kan du virkelig med fordel finde inspiration hos din fagforening. De kender ofte til problemer der kan opstå og vil gerne hjælpe dig med, at finde selvtillid, styrke kompetencer og ordforråd så arbejdspladsen igen kan høre din stemme

 • Krifa tilbyder god hjælp og støtte for din jobtrivsel – se videoen fra Krifa nedenfor og Meld dig ind hos Krifa her for bare 39kr./md.

  Undgå at miste dit job selvom du får hjælp fra dig fagforening

  Som du nok kan se har vi samlet et par af de fagforeninger hvor du kan få billig og god støtte til dine dage på arbejdsmarkedet. Vi synes især, at du skal tilmelde dig en fagforening idet, at det for det første ikke koster særligt mange penge og samtidig kan du blive meget klogere på, hvilke rettigheder du har på din arbejdsplads. Opstår der en uheldig situation ved du, at du altid har støtte, ikke bag dig, men foran dig som baner vejen til din fordel. Nu skal det selvfølgelig ikke forstås sådan, at fagforeningen vil hamre og slå hårdt ned hvor de kan overfor din arbejdsgiver som sætter dig i dårligt lys selvom, at du har dit på det rene og ret skal være ret. Nej, de vil blot håndhæve regler som nu engang er gældende og selvfølgelig inden for de aftaler, at du har bedt din advokat/rådgiver om at berører. Deres opgave er nu engang ikke, at forværre din trivsel på arbejdspladsen og behandler derfor alle sager med respekt både for dig såvel som arbejdsgiveren. De vil derfor altid sørge for, at komme til enighed i stedet for, at påtvinge krav og regler for arbejdsgiveren – sådan sælger de i hvert fald ikke budskabet.