Billige A-kasserA-kasse infoA-kasse regler

A-kasse regler

Der er nogle overordnede regler som er gældende når du skal være medlem af en dansk billig og god A-kasse. Alle regler er stort set reguleret og bestemt af staten og af finansministeriet. De regler kan f.eks. omhandle hvilke rettigheder man har som medlem af en A-kasse. Nogle af disse regler kan variere fra den ene A-kasse til den anden, men overordnet set gælder de samme regler iht. Udbetaling af dagpenge – det beskriver vi nærmere længere nede i denne artikel. Det er naturligvis vigtigt at man respekterer de gældende A-kasse regler som medlem, da man i værste tilfælde risikere at miste sin ret til at modtage dagpenge, hvilket selvfølgelig er meget ærgerligt, da det ofte kan dreje sig om en anseelig sum penge som man lige så godt kan drage nytte af hvis systemet tidlader det. Du kan tidligst blive medlem af en arbejdsløshedskasse fra tidspunktet hvor A-kassen modtager din tilmeldingsansøgning og tidligst få dagpenge efter, at du har været medlem i minimum 12 måneder. Er du studerende gælder der visse andre regler. Der findes herudover så mange regler som bliver efterreguleret hele tiden, ligesom dagpengesatsen gør det én gang om året. Derfor vil vi prøve at belyse og fremhæve nogle af de mest almindelige regler her på denne side så du efter, at have læst hele artiklen har et nogenlunde indblik i hvad der gør sig gældende for den almindelige arbejdsløse som skal have dagpenge.

Hvilke A-kasse regler er der tale om?

A-kasse regler er talrige og kan hurtigt kan ændre sig, det er især de såkaldte rådighedsregler som ændres løbende. Et eksempel kunne være at Arbejdsformidlingen beder dig søge et eller flere ledige jobs, derfra er du forpligtet til at gøre sådan. Andre regler kan f.eks. være at du skal have dit CV lagt online på jobnet.dk så du viser dig selv som værende jobsøgende imens, at du modtager dagpenge – du skal herudover fremlægge dine søgte stillinger hos din vejleder én gang hver 3. måned. For at være berettiget til dagpenge skal du selvfølgelig være ledighedsramt og aktiv jobsøgende i et jobcenter og stå til rådighed for arbejdsmarkedet og dette er faktisk med én dags varsel at du ofte skal kunne tiltræde – du må ikke sige nej tak til tilbudte jobs såfremt, at det lægger inden for det udarbejde jobsøgningsplan som du har udarbejdet med din vejleder i A-kassen. Det kræver i alt sin enkelthed engagement fra din side af iht. Jobcenterets og A-kassens ønsker. Du skal også have været medlem af en A-kasse i et år før at du kan få udbetalt dagpenge, så det er naturligvis en rigtig god idé at få tilmeldt sig en A-kasse snarest hvis det ikke allerede er tilfældet. Det skal dertil siges at det nødvendigvis ikke behøves at være den samme A-kasse, et år ad gangen, så hvis man har skiftet A-kasse indenfor et år har det pt. Ingen betydning for din anciennitet. Der er visse undtagelser for at få udbetalt dagpenge tidligere - Det er gældende for studerende og nyuddannede, derfra kan man begynde at modtage dagpenge allerede 14 dage efter man har bestået sin uddannelse. Der gælder visse regler for studerende såvel som værnepligtige som vi beskriver i vores anden artikel om studerende og A-kasser.

Regler for at få dagpenge som arbejdsløs

 • Du skal have været medlem af A-kassen minimum 1 år, før at du kan få udbetalt dagpenge
 • Hvis du er fuldtidsforsikret: Skal du have afviklet mere end 1.924 timer inden for de sidste 3 år.
 • Hvis du er deltidsforsikret: Skal du have afviklet mere end 1.258 timer inden for de sidste 3 år
 • Hvis du har været selvstændig skal du have afviklet væsentlige timer i mindst 52 uger inden for de seneste 3 år
 • Du skal være aktivt jobsøgende via dit lokale jobcenter fra første ledighedsdag
 • Med én dags varsel skal du stå klar til arbejdsmarkedet
 • Via jobnet.dk skal du bekræfte jobsøgning hver uge
 • Hvor lang tid kan jeg få dagpenge?

  Det kan du i højest to år såfremt, at du opfylder alle betingelserne hos A-kassen. Ender du med, at opbruge dine dagpenge i perioden af to år, kan du gå til kommunen som kan hjælpe dig via kontanthjælp. Her gælder der nogle helt andre regler som vi slet ikke vil berører på denne hjemmeside.

  Hvor meget kan jeg få i arbejdsløshedsdagpenge?

  Tal fra 2015: Højeste dagpengesats er på 827 kroner om dagen. Er du derimod deltidsforsikret vil dagpengesatsen være på højest 551 kroner om dagen. Du kan højest få 90% procent af den løn du tjente tidligere før, at du blev ramt af ledighed. Dine dagpenge beregnes nemlig på baggrund af de sidste 3 lønsedler fra din arbejdsgiver. Så deraf er det vigtigt, at du altid får dine lønsedler fra din arbejdsgiver, det er desuden et krav at du får udleveret dem hver gang. Har du af mærkværdige årsager ikke modtaget din lønseddel kan du bede om dem hos din arbejdsgiver, også efter at du er stoppet på arbejdspladsen.

  Dagpenge som udlænding

  Som udlænding i Danmark kan du ligesom alle andre få dagpenge såfremt, at du opfylder alle de gældende regler fra A-kassen. Som udlænding skal du dog have en opholdstilladelse samt arbejdstilladelse i Danmark før at det kan lade sig gøre at modtage arbejdsløshedsdagpenge. Det er ekstremt vigtigt, at være medlem af en A-kasse og der findes utroligt mange gode billige tværfaglige A-kasser som er åbne for alle f.eks. kan man melde sig ind i en af Danmarks populæreste A-kasser Min A-kasse.

  Struktur og metoder for at du kan komme i arbejde igen hurtigt

  Hos din A-kasse bliver du løbende og for første gang efter 3 ugers ledighed indkaldt til samtale hos din vejleder. Herfra udarbejdes en individuel plan for dig iht. Din jobsøgning – denne plan vil tage udgangspunkt i A-kassens vurdering af dig og hvilke jobs som kunne passer på din profil. Disse samtaler holdes hver tredje måned og du skal selv medbringe jobansøgninger hver gang du skal til samtale hos din vejleder. A-kassevejlederen vil vurdere din jobansøgning og guide dig til hvordan du kan højne mulighederne for indkaldelse og mulig ansættelse. Det er et krav, at du er til rådighed for arbejdsmarkedet og derfor skal der ansøges job samt tilmeldes profil på jobnet.dk. A-kassen kan forlange kopier af dine ansøgninger over en given periode, hvis de ikke mener din jobsøgning er realistisk og tilstrækkelig til, at der er en chance for at du kommer i arbejde og af den årsag kan man være nødsaget til, at tage arbejde på et område som man ikke er uddannet inden for en given periode hvorefter man stadigvæk kan være jobsøgende for mere passende arbejde. Vi har selv her på hjemmesiden udarbejdet en guide til, hvordan du skriver en god jobansøgning. Den henvender sig både til studiejob, deltidsjob og fuldtidsjob. Du vil blive guidet i skrivemåde, opsætning, billeder, grafik, CV og meget mere. Herunder vil vi gerne på baggrund af mange års erfaring med jobinterviews give dig de gode tips og tricks så din jobinterviewer åbner øjnene op og du øger din chancer for ansættelse.

  Kan man så miste retten til dagpenge?

  Ja, du kan sagtens miste retten til dagpenge og det er derfor rigtigt vigtigt, at de gældende A-kasse regler bliver overholdt – du kan forhøre dig nærmere hos din aktuelle A-kasse for, at få præcis information omkring dig situation. Vi ved godt, at det kan være svært at holde helt styr på, men tag fat i din personlige vejleder og forhør dig omkring hvad der kan lade sig gøre inden for hvilke rammer. At miste retten til dagpenge kan blandt andet skyldes selvforskyldt ledig som vi beskriver nedenfor.

  Selvforskyldt ledighed – kan man få dagpenge hvis man selv siger op?

  Selvforskyldt ledighed omhandler blandt andet hvis du fx:
 • Hvis du uden særlig og gyldig grund vælger at opsige din stilling på din nuværende arbejdsplads
 • Uden særlig og specifik grund vælger, at sige nej tak til et arbejde der henvises af dit jobcenter eller af A-kassen. Det kan også blot skyldes, at du udebliver fra en jobsamtale med en arbejdsgiver.
 • Hvis du direkte selv ved f.eks. overtrædelse af firmapolitiker selv er skyld i din afskedigelse herunder bortvisen
 • Hvis du uden særlig grund afslår, at udarbejde jobplan eller afslår tilbud givet efter den udarbejdede jobplan
 • Herudover kan du risikere, at komme i karantæne, hvis du uden gyldig grund bliver ledig – så er det selvforskyldt ledighed. Dvs. at ud kan få en karantæne på 3 uger hvor du mister din rettighed til dagpenge. Sker dette to gange inden for en periode af 12 måneder så mister du retten til dagpenge, indtil du har haft mere end 300 arbejdstimer inden for en tre måneders periode.

  Retten til dagpenge, hvis man har en mindre selvstændig virksomhed

  Hvis du driver en mindre selvstændig virksomhed kan A-kassen vurdere dette som værende en bibeskæftigelse og du kan derfor godt få udbetalt dagpenge. Du skal dog stadigvæk stå til rådighed for arbejdsmarkedet i den normale arbejdstid og normale omfang. Der er nogle ekstra begrænsninger, men A-kassen vil sammen med dig vurdere dette ud fra omfanget og størrelsen af din virksomhed. Læs mere om A-kasse for selvstændige her

  A-kasse efter værnepligt

  Her der gælder de samme regler som når du er færdiguddannet, studerende på alle andre uddannelser. Du har dog selvfølgelig retten til at få dagpenge hvis du før indkaldelsen til militæret har haft minimum 13 ugers uafbrudt arbejde før, at du blev indkaldt.

  Dagpenge når man er gravid

  Som gravid i Danmark har du naturligvis også ret til dagpenge da du kan gå ledig. Der er selvfølgelig et bestemt tidspunkt der gør sig gældende før, at du kan få dagpenge. Dette tidspunkt er i skrivende stund når du runder de sidste 4 uger før den formodede fødsel. De nye regler der er kommet til Danmark gør, at man som færdældre har ret til barsel i, i alt 52 uger. Moderen har ret til 14 ugers orlov, mens faderen til barnet har ret til 2 ugers orlov. Hvis ingen af forældre har et ønske om, at tage orlov under barnets fødsel eller f.eks. første år fra barnet er født er det en mulighed af udskyde orloven. Ønsker du at læse mere omkring dagpenge og barsel kan du Klikke her og læse mere omkring emnet på Borger.dk

  Feriedagpenge

  Det kan godt lade sig gøre, at få dagpenge mens du holder ferie, men igen skal visse regler være overholdt for, at dette kan lade sig gøre. Lad os lige liste et par af disse regler op her nedenfor.
 • Du skal være lønmodtager eller arbejdsløs
 • Være medlem af en A-kasse i Danmark
 • Du skal have bopæl i Danmark eller andet EØS land og være tilstede i Danmark når din ferie begynder
 • Du skal have optjent feriedagpenge
 • Opfylde de generelle regler for at modtage dagpenge
 • Optjent ferie fra arbejdsgiver skal som udgangspunkt have være afholdt
 • Vi gør opmærksomt på!

  Da der findes mange regler bestemt af staten, finansministeriet og på tværs af A-kasserne. Derfor tager vi forbehold for denne artikel som skal ses som en vejledende guide – finder du fejl på siden, vil vi meget gerne høre fra dig så vi kan rette dem med det samme. Du bør derfor selv være opmærksom på de gældende regler der er reguleret af staten og af de enkelte A-kasser. Du kan altid kontakte din A-kasse for at få mere præcis viden. Formålet med de gældende regler er i bund og grund at få dig tilbage på arbejdsmarkedet og man kan ikke leve på dagpenge da reglerne omkring hvor lang tid man er berettiget til modtagelse pt. Er 2 år. - Derfor rådgiver mange A-kasser også i jobsøgning og lignende for at hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet igen hurtigst muligt. Vi håber, at du har fået svar på det du søgte her på siden ellers skal du være mere end velkommen til, at kontakte os så vi efter bedste formåen kan prøve, at hjælpe dig. Hvis du nu ønsker, at gå helt ned i detaljer og mere specifikke regler omkring arbejdsløshedsforsikring så klik her for at gå til retsinformation.dk